PROGRAM HAKKINDA

Girişimcilik Merkezi İzmir kentimizin stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl belirlenen farklı tematik alanlarda uygulanan girişimcilik programıdır. Temaya yönelik girişimcilik fikri olan ve bu fikrini işe dönüştürmek isteyen 18-40 yaş arası tüm İzmirlilerin katılabileceği Program ile girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmayı, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve kentimizin sorun alanlarına ilişkin çözüm üretmeyi hedefliyoruz.

Program, sosyal ve ekonomik fayda üretmeyi merkezine alan; insana, topluma ve doğaya duyarlı ürün ve hizmet geliştiren girişimleri ofis imkânı, eğitim ve mentorluk gibi kaynaklarla bir araya getirmektedir. Girişimcilerin kendilerini gerçekleştirebilme motivasyonu ile kentlerinde yenilikçi bir dönüşüm başlatmasını hedefleyen programın 2021 yılı teması tarım olarak belirlenmiştir.

Tarım ve gıdanın önemini ve stratejik değerini bir kez daha anladığımız pandemi süreci, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinin ne denli değerli olduğunu bizlere göstermiştir. Sahip olduğu bereketli toprakları, uygun iklim koşulları ve biyoçeşitliliği ile ülkemizin en önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden birisi olan kentimiz, tarımdaki bu dönüşüm sürecine yön verecek potansiyele sahiptir. Kentimizin sahip olduğu tarım potansiyelinin girişimcilik fikirlerine dönüşümünü desteklemek hedefiyle hayata geçirdiğimiz programın tarım sektörüne yönelik etkili çözümler sunacağına inanıyoruz.

 Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Vizyonu ve Misyonu

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ) 2030 hedefleri doğrultusunda on beş ana ayak üzerine oturan, bilimsel ve bütüncül yaklaşımla planlanan bir ulaşım modelidir.

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) Vizyonu çerçevesinde, şimdiki ve gelecekteki kent sakinlerinin, işyerlerinin, çalışanların ve ziyaretçilerin hareket ihtiyaçlarını etkin bir şekilde sağlayan, hayat kalitesini, ekonomisini, burada yaşayan bölge halkının ve iş bölgelerinin özelliklerini sürdürüp iyileştiren, çevreyi koruyan, güvenli ve bölgenin her yerinden erişilebilecek bir ulaşım sistemi yaratmaktadır.

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) Misyonu çerçevesinde, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye atmadan, kentin, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine en fazla katkıyı sağlayacak şekilde, toplumsal açıdan adaletli, ekonomik açıdan verimli, ülkenin kaynaklarını israf etmeden ve çevreye zarar vermeden yolcu ve yük için etkin ve en yüksek seviyede hareketlilik ve erişim sağlayacak, uygun arazi kullanım planları ile koordine edilmiş çok-türlü bir ulaşım sistemi planlamaktadır.

https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/dokumanlar_2018/upi_sonuc_ozeti.pdf