Geta;
Ekip Üyeleri:
  • Ayşegül Eda Özen

    Musa Ege Özen

    Özlem Arslan

    Ferhat Karaoğlu

Organik evsel ve işletme atıklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ısıl işlem yardımıyla organik gübreye dönüştürerek tüketicinin üretim sürecine dahil olduğu döngüsel ve doğaya katkı sunan bir sistem. Gıda atığı israfını önlemek isteyen bireylerin kendi atıklarını, kurulan sistemle yönetebildikleri Geta projesi ile kullanıcılara sağladığımız atık kutularını gıda işletmelerinden haftada bir, evsel kullanıcılardan dört günde bir toplayarak tüketicinin gıda israfını önlemelerine yardımcı olup, ısıl işlem yardımıyla atıkları organik gübreye dönüştürüyoruz. Kullanıcılara elde edilen ürünlerden puantaj sistemiyle geri kazandırır. Gıda işletmelerinde oluşan büyük hacimli atıkları dönüştürür. Kimyasal gübre kullanımını azaltır. Çevre, toplum ve sosyal bilinci arttırır.

Tüketicilerin atıklarını dönüştürülmesine imkan sağlayan organik gübre üreterek verimli topraklarda üretim yapan, tüketim alışkanlığının kırıldığı döngüsel bir sistem.