Atlas Biochar;
Ekip Üyeleri:
 • Oğulcan Esmer

  Fatima Susen Çevik

  Hilal Akçi

  Sezgin Atabey Sarıtosun

  Sercan Çiftçioğlu

   

Atlas Biochar; bitkisel atıkların değerlendirilerek ülkemiz topraklarının organik madde ihtiyacına yönelik toprak düzenleyicisi geliştirilmesi iş fikridir. Atlas Biochar; bitkisel atıkların kömürleştirilmesi yoluyla değerlendirilmesiyle (mantar yetiştiriciliği, seracılık, mısır tohumu fabrikalarında yaprak soyma işlemiyle ortaya çıkan artıklar, süs bitkisi üretimi ve belediye park ve bahçeler, budama vb. gibi atıklar) ülkemiz topraklarının organik madde ihtiyacına yönelik organik toprak düzenleyicisi ve endüstriyel sistemlerde kullanılacak biyoyakıt geliştirilecektir. Her toprağa özgü geliştirilecek ürünler, AB standartlarına uygun fiziksel ve kimyasal özellikleri karşılamasıyla ön plana çıkan bir toprak düzenleyicisi olarak kullanılabilecektir. Geliştirilen biyoyakıt ise, fosil kaynaklı yakıtların yerine yenilenebilir enerjiye dayalı katı yakıtların kullanılmasını sağlayacaktır.