PROGRAM HAKKINDA

Girişimcilik Merkezi İzmir kentimizin stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl belirlenen farklı tematik alanlarda uygulanan girişimcilik programıdır. Temaya yönelik girişimcilik fikri olan ve bu fikrini işe dönüştürmek isteyen 18-40 yaş arası tüm İzmirlilerin katılabileceği Program ile girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmayı, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve kentimizin sorun alanlarına ilişkin çözüm üretmeyi hedefliyoruz.

Program, sosyal ve ekonomik fayda üretmeyi merkezine alan; insana, topluma ve doğaya duyarlı ürün ve hizmet geliştiren girişimleri ofis imkânı, eğitim ve mentorluk gibi kaynaklarla bir araya getirmektedir. Girişimcilerin kendilerini gerçekleştirebilme motivasyonu ile kentlerinde yenilikçi bir dönüşüm başlatmasını hedefleyen programın 2021 yılı teması tarım olarak belirlenmiştir.

Tarım ve gıdanın önemini ve stratejik değerini bir kez daha anladığımız pandemi süreci, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinin ne denli değerli olduğunu bizlere göstermiştir. Sahip olduğu bereketli toprakları, uygun iklim koşulları ve biyoçeşitliliği ile ülkemizin en önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden birisi olan kentimiz, tarımdaki bu dönüşüm sürecine yön verecek potansiyele sahiptir. Kentimizin sahip olduğu tarım potansiyelinin girişimcilik fikirlerine dönüşümünü desteklemek hedefiyle hayata geçirdiğimiz programın tarım sektörüne yönelik etkili çözümler sunacağına inanıyoruz.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VİZYONU

Başka bir tarım mümkün felsefesiyle hareket eden İzmir Tarımı, altı ana ayak üzerine oturan, bilimsel ve bütüncül yaklaşımla planlanan bir havza tarımı modeli. Yaygın tarımdan temel farkı, doğal kaynak kullanımını odağına alması ve sulama miktarında ciddi tasarruf sağlaması, böylelikle kuraklıkla mücadele etmesi. Bunun dışında, İzmir Tarımı, tarımı sadece tarlada yapılan ve sonlanan bir zirai faaliyet olarak görmüyor.
Tohum aşamasından başlayıp son tüketiciye uzanan tüm süreci kapsıyor. Yani yoksullukla mücadele ediyor.

İzmir Tarımını Türkiye’de bu güne kadar uygulanan tarım politikasından ayıran iki temel farktan biri kuraklıkla mücadele. 2019 verilerine göre Türkiye’de suyun yüzde 77’si tarım için kullanılıyor ve bu durum acilen değişmez ise yakın bir gelecekte içme suları tehlikeye girecek. İzmir Tarımı, ekonomik değeri yüksek ve suyu az tüketen stratejik ürünleri destekleyerek tarımsal sulamada harcanan en az suyu yüzde elli oranında azaltmayı hedefliyor. Kuraklığa karşı çiftçimizi ve şehrimizdeki milyonları koruyor, içme suyu kaynaklarımızı teminat altına alıyor.

İzmir Tarım politikasının ikinci farkı ise yoksullukla mücadele odağı. İzmir Tarımı, satış ve pazarlamayı en baştan planlayarak ürünlerimizin katma değerini büyütüyor, yoksullukla mücadele ediyor ve refahı artıyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganı ile hazırladığı tarım stratejisi ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.izmir.bel.tr/tr/Izmirtarimi