2023 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşüm çabaları, sürdürülebilir kentsel ekosistem yönetimi ve verimliliği ile kararları şeffaf ve denetlenebilir hale getirme amacıyla yürütülen bir dizi çalışmayı kapsamaktadır. Söz konusu çalışmalar, aynı zamanda şehrin sürdürülebilirlik ve çevre konularında önemli adımlar atmasını sağlamıştır.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, şehrin canlı ve yaşayan bir ekonomiye sahip olmasını ve dünyanın çeşitli yerlerinden yatırımcıları ve inovasyonları buraya çekmeyi amaçlamaktadır. İzmir'in ekonomisini yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımları, teknolojik inovasyonları ve yaratıcı sanayileri şehre çekerek İzmir'i çekim merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çabalarla, şehirde yenilikçi fikirlerin, düşüncelerin ortaya çıktığı bir kent iklimi oluşturulması hedeflenmektedir.

 

2023 yılında Girişimcilik Merkezi İzmir'in yürütücüsü olduğu Bilişim Teknolojileri Programı kapsamında, Bilişim sektörü ekosistemindeki Hedef Holding iş birliğiyle ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı desteğiyle yürütülen "Bilişim Teknolojileri" programı, kentin ihtiyaçları doğrultusunda kısa ve uzun vadede uygulanabilir ve katma değeri olan bilişim çözümlerinin geliştirildiği katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçtir.

 

Bu program ile Afet Yönetimi ve Acil Durum, Akıllı Şehirler, FinTech, Yeşil Mutabakata Uyum (Sürdürülebilirlik) alt sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, girişim sayısının artırılması ve iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik gerekli desteğin sağlanması hedeflenmiştir. "Bilişim Teknolojileri: Bilişim Fikirleriniz Girişime Dönüşsün" motivasyonu ile İzmir'i bilişim teknolojileri alanında bir merkez haline getirerek, şehrin ekonomik büyümesine ve uluslararası alandaki rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefleyen program, girişimcilerin yenilikçi bilişim fikirlerini gerçekleştirmeleri ve şehrin teknolojik dönüşümüne katkıda bulunmaları için bir fırsat sunmuştur.