Şehrini Geliştir!”

Ford’un daha önce Amerika’da hayata geçirdiği “City: One Challenge”, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve WRI Türkiye iş birliğinde 2022 yılında “Şehrini Geliştir” yarışması ilk defa Türkiye’de İzmir’de düzenlendi. Şehir yönetimi ve ulaşım sektörü ekosistemindeki kilit paydaşlar öncülüğünde “Şehrini Geliştir” kentin ihtiyaçlarını gözeterek kısa vadede uygulanabilir ve katma değeri olan hareketlilik çözümlerinin geliştirildiği katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçti.

Kentlerde yaşanan nüfus artışı, gelişen teknoloji ve değişen ulaşım taleplerinin bir sonucu olarak ulaşım sektörü hem ülkemizde hem de dünyada bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Kentsel ulaşımın “hareketlilik” kavramına dönüşümünü yakından takip eden Ford Otosan, artık sadece otomobil üreticisi bir firma olmanın ötesinde uçtan uca, yeni hizmet türleri ve modelleri de içeren çözümler geliştirmenin gerekliliğine inanıp bu alanda yeni atılımlar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Şehirlerin hareketlilik alanındaki ihtiyaçlarını belirleme ve gerekli eylem planlarını hazırlayıp hayata geçirme süreçlerinde ise ekosistemde yer alan kilit paydaşların etkileşimi, bilgi paylaşımı ve ortak faydaların tespiti kritik öneme sahiptir. Ford'un global bakış açısı ile paralel olarak, şehirlerin ve dolayısıyla şehir yönetimlerinin, gelecek hareketlilik modellerini uygulayabilir ve yeni modellerin de şehir sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verir biçimde olması kentsel hareketlilik ve şehirsel kazanımlar için önem arz etmektedir.

Daha fazla bilgi için :https://sehrinigelistir.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Programı

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ) 2030 hedefleri doğrultusunda on beş ana ayak üzerine oturan, bilimsel ve bütüncül yaklaşımla planlanan bir ulaşım modelidir.

Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Programı ile Akıllı Ulaşım, Ulaşımda Enerji Verimliliği, Ulaşım ve Çevre, Kentsel Lojistik, Mikro/Paylaşımlı Mobilite, Seyahat/Yolcu Davranışları alt sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, girişim sayısının artırılması ve iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik gerekli desteğin sağlanmasına katkı sunulması amaçlanmıştır.

Sürdürülebilirlik ve ulaşım sektörü ekosistemindeki İnci Holding iş birliğiyle yürütülen ikinci program kapsamında “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım”; FİKİRLERİNİZ HAREKETE GEÇİYOR’ motivasyonu ile gelecek kuşakların doğal kaynaklarını tüketmeden sürdürülebilir, doğa dostu ulaşım kaynaklarına ulaşabilmesi için mücadele eden; kentin, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine en fazla katkıyı sağlayacak şekilde, toplumsal açıdan adaletli, ekonomik açıdan verimli, ülkenin kaynaklarını israf etmeden ve çevreye zarar vermeden yolcu ve yük için etkin ve en yüksek seviyede hareketlilik ve erişim sağlayacak, uygun arazi kullanım planları ile koordine edilmiş çok-türlü bilimsel ve bütüncül yaklaşımla planlanan bir ulaşım sistemi planlamıştır. 

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ) 2030 hedefleri kapsamında daha fazla bilgi için tıklayınız