ORFE;
Ekip Üyeleri:
  • UĞUR UYGAR ERKUŞ
    ÖZGÜR ŞENER

OrFE: Etkileşimli, medya kullanımı zengin ve senaryolaştırılmış E-Öğrenme Modülleri aracılığıyla; Yol Güvenliği konusunda şirketlerin karar vericilerine ve sistem tasarımcılarına rehberlik etmek, yol/araç kullanıcılarına güvenli davranışlara yönelik farkındalık ve motivasyon oluşturmak amaçlanmaktadır.