Küpiz; Küpiz
Ekip Üyeleri:
  • Sena Aydemir Hazal Yılmaz Gizem Yüksel Gökay Karakalpaklıoğlu

Proje, şehirlerin çevre kirliliği, yoğun trafik ve niteliksiz kamusal mekanlar ve kullanımları gibi sorunlarına yönelik paylaşımcı ve yenilikçi mobilite hizmetleriyle kilit noktalarda çözümlerin geliştirildiği yaklaşımları içermektedir. Geliştirilen çözümler, erişilebilirlik için elektrikli araçların kullanışlı ve verimli olduğu noktada halkın bilinçlendirilip sosyal yaşamın bu sürece dahil edildiği, yaşam kalitesinin artırıldığı anahtar noktalar belirlenmiştir. Bu noktalarda kentlinin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması, tercihlerin çeşitlendirilmesi ve mekanların niteliğinin artırılması amacıyla zamanın ve mekânın esnetilmesi doğrultusunda tasarımlar geliştirilmiştir. Hareketliliğin aşırılığı ve yoksunluğu arasında dengenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu mekanlarda ulaşım alternatiflerinin fiziksel çözümlerle desteklendiği, paylaşım ekonomisi ve sosyal hayatın gerçek zamanlı veriyle birlikte dijital ortamda organize edildiği fikirler çözümlenmiştir.