İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasındaki iş birliği ile başlatılan Sosyal Girişimcilik Programı, 16.06.2023 tarihli protokol ile çerçevelenmiştir.

 

Girişimciliğin İyilik Hali “Sosyal Girişimcilik”

 

Yaşar Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Etki Ofisi iş birliğinde 2022 yılında İzmir Yerel Sosyal Girişimcilik Programı adıyla İzmir’de başlatılan çalışmalar, sosyal girişimcilik ekosisteminin yaratılması, kent kültürünün bir öğesi olan dayanışma konusunda yeni fırsatlarının oluşturulması, sosyal girişimler ile diğer sektörler arasında iş birliklerine alan açılması bakımından kenti kucaklayan ve kentin gelenekleri ile örtüşerek sürdürülebilirlik ekseninde kentin ihtiyaçlarına yanıt veren bir çalışma olarak ilerlemektedir.

 

Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu çoklu kriz ortamı, deprem vb. afetler ve diğer sebeplerle oluşan iç göçler ve zorlayıcı ekonomik koşullar sonucunda ortaya çıkan yoksulluk, çevre kirliliği, güvenli beslenme gibi birçok alanda yaşanan toplumsal, çevresel problemlerin bir sonucu olarak sivil alan ve yerel yönetimler yeni çözüm arayışlarına başlamıştır. Sosyal Girişimcilik programı da tüm bu sorunlardan yola çıkarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı, Yaşar Üniversitesinin Toplumsal Duyarlılık stratejisinin bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır.

 

İzmir Yerel Sosyal Girişimcilik Programı çerçevesinde çevrim içi sertifika programı, yüz yüze buluşmalar ve söyleşiler, çeşitli kutlamalar, ekosistemin güçlenmesi amacı ile yapılan dayanışma, bilinirlik ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra kuluçka programı yürütülmekte. Kuluçka programın ana amacı yeni sosyal girişimlerin ekosisteme kazandırılması, bu girişimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve etkilerini planlayarak uygulanabilir modeller geliştirilmesidir.